وبلاگ

جدول کاری

جدول کاری خیابان یکی از اصول طراحی محیطی است که در طراحی شهری و حتی داخل ساختمان ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جدول کاری، ابعاد و نسبت‌ های مختلف…